Trung tâm R & D

Trung tâm R & D

ĐỊNH HƯỚNG CON NGƯỜI, SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP

Trung tâm R&D là quân đội tiềm năng cho sự phát triển của công ty. Giờ đây, Công ty lấy yêu cầu của thị trường làm định hướng hàng đầu của trung tâm R & D để phát triển các sản phẩm mới.

DỰA TRÊN TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI

Xu hướng thị trường là từ các ngành sử dụng nhiều lao động sang phát triển thâm dụng công nghệ và chi tiêu R&D của công ty chiếm một phần quan trọng trong chi phí hoạt động.

CHUYÊN SẢN XUẤT LỤA POLYESTER MÀU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Công ty cam kết dây chuyền sản xuất sợi hóa học thông minh và phấn đấu đạt được quy trình sản xuất hiệu quả.

CÁC LOẠI VẢI ĐẶC BIỆT SỢI HÓA CHẤT KHÁC NHAU

Danh mục hóa chất tăng lên, thay đổi các loại sản phẩm nhuộm truyền thống thành một, tình hình chung về kiểu dáng.