tin tức công ty

Quy trình sản xuất và ứng dụng sợi polypropylene

09

12-2019

Quy trình sản xuất và ứng dụng sợi polypropylene

Quy trình sản xuất và ứng dụng sợi polypropylene. Công nghệ sản xuất polypropylen. Để vận hành sợi polypropylene trong ngành kéo sợi, cần phải kéo sợi nóng chảy. Nhiệt độ kéo sợi nóng chảy được kiểm soát ở 220-280 ° C. Khối lượng phân tử khoảng 120.000. Đối với sợi dệt có độ bền cao và sợi denier...

xem tin tức